Skip to main content

In highlights

De Wijik community helpt sociale initiatiefnemers vooruit. Met kennis en begeleiding brengen we wijken in beweging. Het resultaat? Een nieuw speelveld waarin we spreken over alternatieve, innovatieve vormen van arbeid en modern werknemerschap!

Wat doen we dan?

 • Ondersteuning bij inrichten van regionale  ondernemende werknemerskringen en inrichting van wijkgebonden en sectorale  werkgeverskringen.
 • Het stimuleren van nieuwe werkgeverschapsvormen waarin flexibiliteit voor ondernemers behouden blijft en zekerheden voor de ondernemende werknemer georganiseerd is op basis van zelfrespect en zelfvertrouwen;
 • Het bieden van co-creërende ondersteuning bij verkenningen van initiatiefnemers voor de inrichting van een collectief en onderzoek naar relevante, vertegenwoordigende organisaties van homogene beroepsgroepen bij de ondersteuning van implementaties van wet- en regelgeving, permanente educatie en de noodzakelijke curriculum alsmede advisering voor aansluiting bij desbetreffende, opererende belangenorganisaties;
 • Het ontwikkelen van blauwdrukken voor respectievelijk, georganiseerde collectieven bij de inrichting van impresariaten ter ondersteuning bij en bevordering van de materiële en immateriële continuïteit van betreffende deelnemers of leden;
 • Het bundelen van kennis en ervaringen van ondernemende werknemers in experimentele collectieven en deze transparant beschikbaar stellen aan relevante initiatieven;
 • In samenspraak en samenhang met instituten en instellingen ontwikkelen van collectieve afspraken voor personen in een betreffende, samenhangende collectiviteit van een werkgevers- of werknemerskring;
 • Het met kennisinstituten uitdragen van arbeidsrechtelijke samenwerkingen in een geconstrueerd dienstverband binnen een betreffend collectief met behoud van individualiteit, eigenheid en eigenwaarde teneinde moderne flexibiliteit conform de tijdgeest op de arbeidsmarkt te bevorderen;
 • Het facultatief ondersteunen van doelgerichte implementatie van door personen of groepen genomen initiatief bij de totstandkoming van een collectieve entiteit op juridisch gebied, fiscaal terrein en ontwikkeling en creëren van onderscheidende merkbeleving van de beoogde entiteit;
 • Het aanbieden van train de trainer programma’s bij doelgerichte methodische implementaties van arbeidsmarktinstrumentaria voor de realisatie van geformuleerde doelen van het betreffende collectief;
 • Het lobbyen met en beïnvloeden van gezagdragers en belangenorganisaties voor een solidaire arbeidsrechtelijke vorm door creatie van een personeelsvoorzieningsnoviteit op de flexibele arbeidsmarkt op basis van zelfvoorzienende en -organiserende collectieven;
 • Het dynamiseren van seminars en webinars om (kleinschalige) collectieve initiatieven te ondersteunen bij hun zendingswerk om betrokkenheid van directe of indirecte actoren te enthousiasmeren voor draagvlak en aanwending van de in de betreffende doelstelling aangeboden personeelsvoorzieningsdienst(en);

Dit geeft een vliegwieleffect aan sociaalmaatschappelijke initiatieven op lokaal en regionaal niveau. Samen maken we onze steden, dorpen, wijken en buurten aantrekkelijker, socialer, veiliger, zorgzamer en zelfredzaam.

Hoe

Met een circulaire kennisbeweging bouwen we aan een community van kennisdragers en ambassadeurs, zodat dit soort initiatieven zich als een olievlek over Nederland verspreiden.

Leren: geef initiatiefnemers de juiste kennis om een coöperatie te starten.

Groeien: gebruik kennis en ervaringen om bestaande coöperaties te verbeteren.

Verbeteren: deel ervaringen van coöperaties met nieuwe initiatiefnemers

Kennis delen = vermenigvuldigen; er ontstaan steeds meer coöperaties (kwantiteit) die steeds professioneler worden doordat men van elkaar leert (kwaliteit).

Wat biedt Wijik?

 • Een community van sociaal-maatschappelijk betrokken dienstverleners die zich inzetten voor coöperatieve samenwerking op lokaal en regionaal niveau. Vanuit zelfstandig ondernemerschap leveren zij een actieve bijdrage aan de gezamenlijke doelstellingen van de community. U herkent deze ondernemers aan het Wijik label.
 • Events om initiatiefnemers, overheden en dienstverleners te vertellen over wat er nodig is om een coöperatie levensvatbaar te maken en te houden.
 • Een online en persoonlijk opleiding- of begeleidingstraject op juridisch-financieel, organisatorisch en vakinhoudelijk gebied.

Meer weten? Klik hier!